הרכבת הקלה – פנחס לבון בתל אביב

פרויקט:ביצוע קו ניקוז ראשי בקוטר 930 מ"מ,עבודות שיקום ופיתוח.

מיקום:רחוב פנחס לבון בתל אביב

מזמין:הרכבת הקלה