מי גבעתיים – רחוב הראל בגבעתיים

פרויקט: הנחת קווי מים מגיסטראליים

מיקום: רחובות הכנסת,ויצמן והראל בגבעתיים

המזמין: מי גבעתיים בע"מ