מפעל המים כפר סבא – שכונה ירוקה בכפר סבא

פרויקט: קידוח אופקי לקו מים ראשי

מיקום: שכונה ירוקה בכפר סבא

מזמין: מפעל המים כפר סבא