עיריית רמת גן – גן תל אביב וגן יהודה ברמת גן

פרויקט: עבודות פיתוח מדרכות וכבישים.תאורת רחוב,מגרש כדורסל וטריבונה לרווחת התושבים,מתקני משחק וכושר,הצללה,גינת כלבים ועבודות גינון.

מיקום: גן תל אביב וגו יהודה ברמת גן

המזמין: עיריית רמת גן