עיריית רמת גן – רחוב יוסף הגלילי ברמת גן

פרויקט: עבודות פיתוח,החלפת מדרכות וסלילת כביש אספלט.

מיקום: רחוב יוסף הגלילי ברמת גן

המזמין: עיריית רמת גן